×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Program Yeterlilikleri

PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN TYÇÇ ALAN YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

NO Program Yeterlilikleri
1 Temel kavramlara hakimiyet ve temel olarak özel hukuk ve kamu hukukunun temel özellik ve prensiplerine ilişkin bilgiye sahip olur.
2 Hukukun uygulanması, yorumlanması ve problem çözme yeteneklerini kazanır.
3 Uygulamada ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların hukuki sebep  ve hukuki sonuçlarını kavrayabilir.
4 Hukuki kavramlara hakim olarak, yargı kararlarına ulaşabilir, inceleyip anlayabilir, yorumlayarak değerlendirebilir.
5 Hukuki olayların çözümüne dayalı derslerden de faydalanarak temel hukuki problemleri çözme yeteneğine kavuşur.
6 Hukuk bilgisini, diğer sosyal bilimlerin hukuk ile kesişme noktalarını farkedebilir ve bilgisini bu alanlarda kullanabilir.
7 Hukuki alandaki bir çalışma yapabilmek için ulaşması gerekli kaynakları ve ulaşma yollarını bilir, kendi başına bağımsız olarak bir çalışma yürütebilir.
8 Hukuki alandaki bir çalışma yapabilmek için ulaşması gerekli kaynakları ve ulaşma yollarını bilir, kendi başına bağımsız olarak bir çalışma yürütebilir.
9 Hukuki alandaki bir çalışma yapabilmek için ulaşması gerekli kaynakları ve ulaşma yollarını bilir, kendi başına bağımsız olarak bir çalışma yürütebilir.
10 Sahip olduğu bir bilgiyi eleştirebilir, pozitif hukukun yanı sıra, olması gereken hukukla ilgili düşünce üretebilir.
11 Öğrenimi doğrudan adalet yardımcı hizmetlerinde yer alabilmesini sağlayacak nitelikte olup, lisans düzeyine geçmek bakımından da motivasyon sahibidir.
12 Hukukun toplum ihtiyaçlarına parelel olarak şekillendiğinin ve gelecekte de buna göre şekilleneceğinin farkında olarak, hukuk öğreniminin ömür boyu olduğunun bilincindedir.
13 Hukuki kavramları, yazılı ve sözlü olarak yerinde kullanır.
14 Temel hukuki problemlerde, uzman olan ve olmayan kişileri yönlendirebilir, onlarla tartışabilir ve düşüncelerini düzgün bir şekilde aktarabilir.
15 Genel düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
16 Bilişim ve bilgisayar kullanımı konusunda, hukuk alanının gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriye sahiptir.
17 Demokratik alana ait bir hukuk öğrenimi görmekle, hukuk alanının özgürlükleri tanıma ve buna bağlı olarak anayasal temel prensiplerin ışığında faaiyet göstermesi ve gösterilmesi gerektiğinin farkındadır.
18 Ahlaksız ve dürüst olmayan bir hukukun var olamayacağını bildiği gibi, ahlak ve hukuk ilişkisinin düzeyi arttıkça hukuk alanının da bireyler lehine genişleyeceğinin bilincindedir.

 

TYÇÇ HUKUK ÖNLİSANS TEMEL ALANI YETERLİLİKLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar. Temel kavramlara hakimiyet ve temel olarak özel hukuk ve kamu hukukunun temel özellik ve prensiplerine ilişkin bilgiye sahip olur.
Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir. Hukukun uygulanması, yorumlanması ve problem çözme yeteneklerini kazanır.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir. Uygulamada ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların hukuki sebep  ve hukuki sonuçlarını kavrayabilir.
Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir. Hukuki kavramlara hakim olarak, yargı kararlarına ulaşabilir, inceleyip anlayabilir, yorumlayarak değerlendirebilir.
Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer. Teorik derslere ek olarak farazi olaylardan hareket edilerek işlenen ve hukuki olayların çözümüne dayalı derslerden de faydalanarak temel hukuki problemleri çözme yeteneğine kavuşur.
Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır. Hukuk bilgisini, diğer sosyal bilimlerin hukuk ile kesişme noktalarını farkedebilir ve bilgisini bu alanlarda kullanabilir.
Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır. Adli hizmetler alanında, kendisinden beklenebilecek her türlü bilgi ve beceriye sahip olur.
Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. Hukuki alandaki bir çalışma yapabilmek için ulaşması gerekli kaynakları ve ulaşma yollarını bilir, kendi başına bağımsız olarak bir çalışma yürütebilir.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür. Hukuki alanda işbirliği içinde çalışabilmek bakımından gerekli donanıma sahiptir.
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Sahip olduğu bir bilgiyi eleştirebilir, pozitif hukukun yanı sıra, olması gereken hukukla ilgili düşünce üretebilir.
Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir. Öğrenimi doğrudan adalet yardımcı hizmetlerinde yer alabilmesini sağlayacak nitelikte olup, lisans düzeyine geçmek bakımından da motivasyon sahibidir.
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. Hukukun toplum ihtiyaçlarına parelel olarak şekillendiğinin ve gelecekte de buna göre şekilleneceğinin farkında olarak, hukuk öğreniminin ömür boyu olduğunun bilincindedir.
Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. Hukuki kavramları, yazılı ve sözlü olarak yerinde kullanır.
Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. Temel hukuki problemlerde, uzman olan ve olmayan kişileri yönlendirebilir, onlarla tartışabilir ve düşüncelerini düzgün bir şekilde aktarabilir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar. Genel düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Bilişim ve bilgisayar kullanımı konusunda, hukuk alanının gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriye sahiptir.
Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser. Demokratik alana ait bir hukuk öğrenimi görmekle, hukuk alanının özgürlükleri tanıma ve buna bağlı olarak anayasal temel prensiplerin ışığında faaiyet göstermesi ve gösterilmesi gerektiğinin farkındadır.
Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir. Ahlaksız ve dürüst olmayan bir hukukun var olamayacağını bildiği gibi, ahlak ve hukuk ilişkisinin düzeyi arttıkça hukuk alanının da bireyler lehine genişleyeceğinin bilincindedir.

 

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ada101 0 0 0 2 0 1 4 2 2 0 0 1 3 1 1 4 0 0
Ada103 0 0 0 2 0 1 4 2 2 0 0 1 3 1 1 4 0 0
Ada105 4 2 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 0 0 3 3
Ada107 3 3 3 3 3 2 4 2 1 2 4 2 1 2 0 0 2 2
Ada109 3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 4 3 3 0 0 4 2
Ada111 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 0 0 3 3
Aiıt101 2 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 4 3
Turk101 0 0 0 4 0 2 2 3 3 3 0 2 4 2 0 0 4 3
Ybd101 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 3 3 4 3 0 0
Esr101 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 4 4
Ada102 0 0 0 2 0 1 4 2 2 0 0 1 3 1 1 4 0 0
Ada104 0 0 0 2 0 1 4 2 2 0 0 1 3 1 1 4 0 0
Ada106 0 0 2 2 0 0 4 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Ada108 3 1 3 4 3 3 4 2 1 4 3 4 3 3 0 0 4 3
Ada110 3 1 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 0 0 3 3
Ada112 3 1 3 4 2 2 4 3 2 3 4 4 2 2 0 0 2 2
Aiıt102 2 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 4 3
Turk102 0 0 0 4 0 2 2 3; 2 3 0 2 4 2 0 0 4 3
Ybd102 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 3 3 4 3 0 0
Ada113 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 1 0 0 2 0 2 2 2
Ada114 3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 4 3 3 0 0 4 2
Ada115 1 1 1 3 2 4 4 2 2 3 3 4 1 4 0 0 2 2
Ada116 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 1 1 0 2 0 1