×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Yüksekokulumuz, öğrencilerimize hukuk formasyonu yanı sıra adliye teşkilatında ihtiyaç duyacakları diğer donanımları da (On parmak klavye bilgisi, ÜYAP programı bilgisi, Adli yazışma bilgisi vs.) kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacağı düşünülerek Adli Tıp, Noter, cezaevi vb. kurumlara geziler düzenlenmektedir.

Mezunlarımız, adliyelerde yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt kâtipliği ile ceza infaz kurumlarında infaz memurluğu ve müdürlük yapabilmektedir. Öte yandan avukatlık ve noterlik büroları ile bankacılık ve sigorta kuruluşlarının gerek hukuki bilgi gerekse resmi yazışma bilgisine sahip eleman ihtiyaçları, mezunlarımıza önemli bir istihdam olanağı sağlamaktadır.

Ayrıca yargı reformu strateji belgelerinde gösterildiği üzere önümüzdeki yıllarda T.C. Adalet Bakanlığı personel istihdamında Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunlarına öncelik verilmesi beklenmektedir. Bu yönüyle genişleyen istihdam olanaklarının şart koştuğu standartlara uygun bir eğitimin verilmesi de meslek yüksek okulumuzun misyonu arasında değerlendirilmektedir.